Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

2021

Sąd Rejonowy w Słupsku - Kontrola prawidłowości dokumentacji i przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS "Leśna Oaza" - 30.08 - 08.09.2021 r.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Wydział Polityki Społecznej - Kontrola problemowa w zakresie jakości świadczonych usług bytowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" - 10-18.06.2021 r

 

2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym w zakresie systemu sygnalizacji pożaru i monitoringu pożarowego - 02.07.2020 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku - Urzędowa kontrola tematyczna w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji oraz przestrzegania wymagań w zakresie przekazywania informacji konsumentom finalnym nt. żywności nieopakowanej - 22.01.2020 r.

 

2019

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku - Utrzymanie czystości i porządku przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej - 11.10.2019 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku - Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy - 29.04.2019 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku -  Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS "Leśna Oaza" w Słupsku - 18.03.2019 r.

 

2018

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku - Kontrola czystości i porządku przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej - 24.04.2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 24_04_18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:15:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.83 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Sąd Rejonowy w Słupsku - Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS "Leśna Oaza" w Słupsku - 19.03.2018 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 18_04_18.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:14:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.51 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

2017

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku -Nadzór w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy celem ochrony zdrowia pracowników - 11.07.2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 11_07_17.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:12:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku - Kontrola czystości i porządku przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej - 25.04.2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 25_04_17.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:16:30
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 1.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

  Kontrola Sądu Okręgowego w Słupsku - Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPD "Leśna Oaza" w 2016 roku dla osób w wieku podeszłym - 15.03.2017 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 10_04_17.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:12:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

2016

  Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola w zakresie nadzoru warunków zdrowotnych środowiska pracy pracowników - 08.11.2016 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 8_11_16.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:12:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 2.58 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku - Kontrola sanitarna z zakresu higieny radiacyjnej dot. stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne - 29.06.2016 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 29_06_16.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:16:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 2.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola z zakresu utrzymania czystości i porządku przy świadczeniu usług - 15.04.2016 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 15_04_16_2.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:14:15
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 3.72 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - kontrola z zakresu zagadnień epidemiologii - 15.04.2016 r. Szczegóły pliku
Nazwa: prot 15_04_16.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-18 14:13:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 3.91 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola w higieny żywienia, kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - 26.01.2016 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protok SHŻ 2016.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: 2016-02-11 13:23:46
Data dodania: 2016-02-11 13:27:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 3.66 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

2015

Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Oddział  w Słupsku w zakresie warunków pracy w  Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 14,17,24,31.07.2015 r.

Kontrola problemowa Zespołu Audyty Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie postępowania z depozzytami wartościowymi i pieniężnymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 30.09.2015 - 23.10.2015 r.

Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Gdańsku w zakresie realizacji inwestycji polegającej na robotach budowlanych związanych z zainstalowaniem specjalistycznej windy w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku - 08.09.2015 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protokół 8_9_15.pdf
Opis: Protokół z 8 września 2015 r.
Utworzono: 2015-10-06 09:56:53
Data dodania: 2015-10-06 10:57:18
Autor pliku: Wanda Perchel
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola w zakresie zagadnień higieny pracy - 04.08.2015 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protokół 4_8_15.pdf
Opis: Protokół z 4 sierpnia 2015 r
Utworzono: 2015-10-06 09:41:43
Data dodania: 2015-10-06 10:43:16
Autor pliku: Wanda Perchel
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 1.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrola Projektu Opiekun Osoby Zależnej, realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 19.06.2015 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protokół 19_06_15.pdf
Opis: Protokół z 19 czerwca 2015 r
Utworzono: 2015-10-06 09:53:10
Data dodania: 2015-10-06 10:53:39
Autor pliku: Wanda Perchel
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrola Projektu Opiekun Osoby Zależnej, realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 19.06.2015 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protokół 28_4_15.pdf
Opis: Protokół z 28 kwietnia 2015 r
Utworzono: 2015-10-06 09:54:21
Data dodania: 2015-10-06 10:55:53
Autor pliku: Wanda Perchel
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 1.95 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku - Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy społecznej "Leśna Oaza"  w Słupsku  - 13.03.2015 r. Szczegóły pliku
Nazwa: protokół 13_3_15.pdf
Opis: Protokół z 13 marca 2015 r.
Utworzono: 2015-10-06 09:51:54
Data dodania: 2015-10-06 10:52:24
Autor pliku: Wanda Perchel
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 1.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

2014

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji" - Sprawdzenie stanu przestrzegania praw człowieka w placówce - 26 - 27.08.2014 r.

Kontrola Państwowej inspekcji Pracy - Szkolenia w dziedzinie bhp, profilaktycznych badań lekarskich i funkcjonowanie służby bhp - 20-22.05.2014 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Urzędowa kontrola żywności kompleksowa - 12.05.2014 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Utrzymanie czystości i porządku przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej oraz dokonanie analizy epidemiologicznej - 06.05.2014 r.

Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS "Leśna Oaza"w 2013 roku dla osób w wieku podeszłym - 02.04.2014 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola sanitarna środowiska pracy - 27.03.2014 r.

 

2013

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola sanitarna utrzymania czystości i porządku pomieszczeń i wyposażenia w zakresie higieny komunalnej i z zagrożeń epidemiologii - 04.10.2013 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku - Legalność przyjmowania i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki w jakich przebywają- 17.04.2013 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku - Kontrola kompleksowa z zakresu zagadnień epidemiologii i higieny komunalnej – ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń - 15.04.2013 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski w Gdańsku - Realizacja postanowień umowy zawartej w ramach PWRW II - 08.03.2013 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku -  Ocena prawidłowości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji naczyń sprzętu i rąk personelu w zakładach żywienia zbiorowego.- 15.01.2013 r.

 

2012

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola sanitarna utrzymania czystości i porządku pomieszczeń i wyposażenia w zakresie higieny komunalnej i z zagrożeń epidemiologii - 03.10.2012 r.

Kontrola Pomorskiego Pańswowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku - Kontrola sanitarna w zakresie higieny radiacyjnej dotycząca stosowania urządzeń  źródeł pola elektromagnetycznego - 11.07.2012 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Przestrzeganie przepisów BHP i ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - 24.05.2012 r.

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku - Legalność przyjmowania i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki w jakich przebywają - 27.02.2012 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola sanitarna czystości i porządku pomieszczeń i wyposażenia w zakresie higieny komunalnej i z zagadnień epidemiologii - 21.02.2012 r.

 

2011

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 06.07.2011 r.

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 24.06.2011 r.

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 11.10.2011 r.

Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z dnia 11.04.2011 r.

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 16.03.2011 r.

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 11.02.2011 r.