Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

2019

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku - Utrzymanie czystości i porządku przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej - 11.10.2019 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku - Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy - 29.04.2019 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku -  Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS "Leśna Oaza" w Słupsku - 18.03.2019 r.

 

 

2018

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku - Kontrola czystości i porządku przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej - 24.04.2018 r. (protokół - pdf, 846 KB)

Sąd Rejonowy w Słupsku - Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS "Leśna Oaza" w Słupsku - 19.03.2018 r. (protokół - pdf, 519 KB)

 

2017

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku -Nadzór w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy celem ochrony zdrowia pracowników - 11.07.2017 r. (protokół - pdf, 743 KB)

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku - Kontrola czystości i porządku przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej - 25.04.2017 r. (protokół - pdf, 1,49 MB)

Kontrola Sądu Okręgowego w Słupsku - Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPD "Leśna Oaza" w 2016 roku dla osób w wieku podeszłym - 15.03.2017 r. (protokół - pdf, 675 KB)

2016

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola w zakresie nadzoru warunków zdrowotnych środowiska pracy pracowników - 08.11.2016 r. (protokół - pdf, 2,64 MB)

Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku - Kontrola sanitarna z zakresu higieny radiacyjnej dot. stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne - 29.06.2016 r. (protokół - pdf, 2,1 MB)

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola z zakresu utrzymania czystości i porządku przy świadczeniu usług - 15.04.2016 r. (protokół - pdf, 4 MB)

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - kontrola z zakresu zagadnień epidemiologii - 15.04.2016 r. (protokół - pdf 3,8 MB)

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola w higieny żywienia, kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - 26.01.2016 r.- (protokół pdf - 3,7 MB)

2015

Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Oddział  w Słupsku w zakresie warunków pracy w  Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 14,17,24,31.07.2015 r.

Kontrola problemowa Zespołu Audyty Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie postępowania z depozzytami wartościowymi i pieniężnymi mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 30.09.2015 - 23.10.2015 r.

Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Gdańsku w zakresie realizacji inwestycji polegającej na robotach budowlanych związanych z zainstalowaniem specjalistycznej windy w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku - 08.09.2015 r. - protokół

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola w zakresie zagadnień higieny pracy - 04.08.2015 r. - protokół

Kontrola Projektu Opiekun Osoby Zależnej, realizowanego przez Pomorską Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 19.06.2015 r. - protokół

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola w zakresie zagadnień epidemiologii i higieny komunalnej wraz z oceną pomieszczeń - 28.04.2015 r.protokół

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku - Przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w Domu Pomocy społecznej "Leśna Oaza"  w Słupsku  - 13.03.2015 r. - protokół

2014

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji" - Sprawdzenie stanu przestrzegania praw człowieka w placówce - 26 - 27.08.2014 r.

Kontrola Państwowej inspekcji Pracy - Szkolenia w dziedzinie bhp, profilaktycznych badań lekarskich i funkcjonowanie służby bhp - 20-22.05.2014 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Urzędowa kontrola żywności kompleksowa - 12.05.2014 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Utrzymanie czystości i porządku przy świadczeniu usług w obiektach użyteczności publicznej oraz dokonanie analizy epidemiologicznej - 06.05.2014 r.

Kontrola przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w DPS "Leśna Oaza"w 2013 roku dla osób w wieku podeszłym - 02.04.2014 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola sanitarna środowiska pracy - 27.03.2014 r.

2013

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola sanitarna utrzymania czystości i porządku pomieszczeń i wyposażenia w zakresie higieny komunalnej i z zagrożeń epidemiologii - 04.10.2013 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku - Legalność przyjmowania i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki w jakich przebywają- 17.04.2013 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku - Kontrola kompleksowa z zakresu zagadnień epidemiologii i higieny komunalnej – ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń - 15.04.2013 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski w Gdańsku - Realizacja postanowień umowy zawartej w ramach PWRW II - 08.03.2013 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku -  Ocena prawidłowości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji naczyń sprzętu i rąk personelu w zakładach żywienia zbiorowego.- 15.01.2013 r.

 

2012

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola sanitarna utrzymania czystości i porządku pomieszczeń i wyposażenia w zakresie higieny komunalnej i z zagrożeń epidemiologii - 03.10.2012 r.

Kontrola Pomorskiego Pańswowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku - Kontrola sanitarna w zakresie higieny radiacyjnej dotycząca stosowania urządzeń  źródeł pola elektromagnetycznego - 11.07.2012 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Przestrzeganie przepisów BHP i ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - 24.05.2012 r.

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku - Legalność przyjmowania i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki w jakich przebywają - 27.02.2012 r.

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Kontrola sanitarna czystości i porządku pomieszczeń i wyposażenia w zakresie higieny komunalnej i z zagadnień epidemiologii - 21.02.2012 r.

 

2011

Kontrola Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 06.07.2011 r.

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 24.06.2011 r.

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 11.10.2011 r.

Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z dnia 11.04.2011 r.

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 16.03.2011 r.

Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 11.02.2011 r.

Liczba odsłon:3082
Treść wprowadził(a): Mohyła-Krzyk Bożena, 2019-10-18 11:57:10
Treść wytworzył(a): Łukasz Sadowski, 2012-11-30 12:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-24 10:07:24