Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

REJESTRY UMÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA"

Rejestr umów zawartych przez Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku od roku 2014 publikowany jest on-line na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Słupsku (górne menu BIP) -

link do rejestru umów i strony BIP Urzędu Miejskiego w Słupsku