Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Szanowni Państwo,

Do państwa dyspozycji udostępniamy możliwość korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opartej na: 

elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP

Umożliwiaona przesyłanie do placówki różnego rodzaju dokumentów w wersji elektronicznej, a także załatwianie wytypowanych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w placówce.

Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP możliwe jest, jeżeli użytkownik systemu posiada założone konto na platformie ePUAP oraz dysponuje jednym z następujących mechanizmów podpisu:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

  • profilem zaufanym ePUAPbędącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

Instrukcje korzystania z platformy ePUAP oraz uzyskania profilu zaufanego można znaleźć na stronie epuap.gov.pl w sekcji Pomoc.

 

Adres skrytki: /DPS_SLUPSK/Skrytka/Skrytka_ESP

 

UWAGI:

1. Do wypełnionego formularza możliwe jest dodanie załączników. System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3MB. System akceptuje załączniki zapisane w następujących formatach:

a) DOC, DOCX, RTF, ODT

b) XLS, XLSX, ODS

c) CSV

d) TXT

e) SVG

f) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

g) PDF

h) ZIP

2. Dokument elektroniczny musi zostać podpisany ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku problemów z wysłaniem dokumentu elektronicznego, możliwe jest uzyskanie pomocy drogą elektroniczną pod adresem: administracja@lesnaoaza.com.pl lub telefoniczny pod numerem (59) 84 18 870, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.