Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

                                                          Logo WFOŚ

 

            Dnia 30 czerwca 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" nastąpił rozruch instalacji solarnych wraz z oprzyrządowaniem. Inwestycja kosztowała 206.867,82 zł z czego 103.400,00 zł zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Gdańsku.

W placówce wykorzystana została metoda pozyskiwania „zielonej energii”, poprzez wykonanie instalacji solarnych, które absorbują energię słoneczną ogrzewając centralną wodę użytkową. Z dobroci ogniw solarnych będzie korzystało 86 mieszkańców oraz pracownicy placówki. Kolektory słoneczne będą służyły do ogrzania ciepłej wody użytkowej, wody wykorzystywanej w procesach kuchni i pralni, a także posłużą jako wsparcie klimatyzacji.

Do budowy instalacji wykorzystano 25 kolektorów próżniowych, każdy po 20 rur absorpcyjnych, która za pomocą odpowiedniej instalacji ogrzewa wodę w pięciu zbiornikach o łącznej pojemności 4000 l. Po pierwszych dniach prób działania instalacji, można wywnioskować, że instalacja w 100% zaspokoi potrzeby mieszkańców placówki na ciepłą wodę użytkową.

Korzyści wynikające z zastosowania kolektorów słonecznych:

 

  1. Pierwszą najważniejszą korzyścią jest ograniczenie stężenia niebezpiecznych substancji chemicznych w powietrzu. Wykorzystując energię słoneczną jako zastępcze źródło energii, przyczyniamy się do ochrony naszego biosystemu, poprawiamy warunki życia społeczności lokalnej, chronimy coraz to skromniejsze zasoby naturalne ziemi.

  2. Redukcja uzależnienia od tradycyjnych źródeł energii, oraz zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wzrost wykorzystania oraz promocja tzw. zielonej energii w Mieście Słupsk przyniesie korzyści w postaci dywersyfikacji źródeł energii, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Szacunkowo wg obliczeń, kolektory powinny zapewnić placówce minimum 116 GJ/rok. Dopiero po roku użytkowania, dowiemy się ile rzeczywiście uzyskano energii w placówce dzięki funkcji sterownika, która mierzy ilość wyprodukowanej energii.

  3. Korzyści finansowe wynikające z pozyskania energii odnawialnej, dla takiej placówki jak Dom Pomocy Społecznej mogą wynosić średniorocznie około 20 tys. zł. Zwrot inwestycji po 9,5 roku użytkowania.

  4. Promocja tzw. „zielonej energii” oraz systemów kolektorów słonecznych w Mieście Słupsku.

 

          Powyższe przedsięwzięcie promuję odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Słupsk oraz wskazuje zasadność inwestowania w infrastrukturę tzw. „zielonej energii”. Inwestycja ma na celu poprawę efektywności wykorzystania energii z jednoczesnym wzrostem udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w celu poprawy walorów środowiska naturalnego Miasta Słupska. Powyższe zadanie, jest prekursorem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Mieście Słupsku. 

 

 

               solar1                       solar2          

 

               solar3                       solar4