Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"

ul. Leśna 8
76-200 Słupsk
tel. (59) 842 72 09; (59) 842 98 70
fax 59-841-88-51
e-mail: dpsslupsk@gmail.com

 

Zdjęcie przedstawia budynki DPS

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej:

Żaneta Dębicka
e-mail: dyrektor@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 60
 

Sekcja Finansowa:

Barbara Micio - Główna Księgowa
e-mail: ksiegowosc@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 55

 

Dział Administracyjno - Techniczny

Łukasz Sadowski - Kierownik
e-mail: administracja@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 70

 

Dział Opiekuńczo- Terapeutyczny:

Jolanta Żurawska - Kierownik
e-mail: opieka@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 69

 

Sekcja Żywienia:

Małgorzata Pałczyńska – Kierownik
e-mail: zywienie@lesnaoaza.com.pl
telefon: (059) 841 88 59

Pracownik Socjalny:

Teresa Brzeska
e-mail: socjalny@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 65

Kadry:

e-mail: kadry@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 50

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: iodo@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 53