Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Zdjęcie przedstawia logo DPS 

 

Dyrektor: Żaneta Dębicka

ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk

pokój: 5

telefon: (59) 841 88 60

fax: (59) 840 05 85

e-mail: dyrektor@lesnaoaza.com.pl

 

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor DPS "Leśna Oaza"

przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00

 

Barbara Micio - Główna Księgowa
e-mail: ksiegowosc@lesnaoaza.com.pl

telefon: (59) 841 88 55

Joanta Żurawska - Kierownik Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego
e-mail: opieka@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 69

Małgorzata Pałczyńska – Kierownik Sekcji Żywienia
e-mail: zywienie@lesnaoaza.com.pl
telefon: (059) 841 88 59

Łukasz Sadowski - Kierownik Działu Administracyjno -Technicznego
e-mail: administracja@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 70