Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" redagowane są przez merytorycznych pracowników jednostki.

 

Kontakt z administratorami BIP DPS "Leśna Oaza":1. Łukasz Sadowski - Kierownik Działu
Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
76-200 Słupsk, ul. Leśna 8
e-mail: administracja@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 70, fax: (59) 8400585

2. Jolanta Żurawska - Terapeuta
Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
76-200 Słupsk, ul. Leśna 8
e-mail- terapia@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 58, fax: (59) 8400585

3. Bożena Mohyła- Krzyk
Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
76-200 Słupsk, ul. Leśna 8
e-mail: kadry@lesnaoaza.com.pl
telefon: (59) 841 88 50, fax: (59) 8400585