Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI PODCZAS OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

 

ODWIEDZINY MIESZKAŃCÓW PLACÓWKI

W związku ze zwiąkszoną ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (powodującego zachorowania na COVID-19) na terenie Miasta Słupska i powiatu, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku należących do szczególnej grupy zagrożenia, 23 września 2020 r. wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin mieszkańćów placówki.

 

Od 28.09.2020 r.  wprowadza się możliwość spotkań z mieszkańcami placówki za pośrednictwem Internetu przez organizowane spotkania w formie wideokonferencji. 

 

Zasady organizowania e-spotkań z mieszkańcami placówki:

1. Datę i godzinę wizyty u mieszkańca należy uzgodnić z pracownikiem socjalnym (59 841 88 65).

2. Na swoim urządzeniu należy zainstalować darmową  apliację "zoom", którą można pobrać ze strony internetowej,  "Sklepu Play" lub "AppGallery" 

3. Po zainstalowaniu aplikacji należy sie zalogować, a następnie za pomocą ikony "join" wprowdzić Meeting ID oraz hasło, które zostanie przekazane przez pracownika socjalnego.

4. E-spotkanie należy zakończyć za pomocą ikony "leave meeting" .

5. Spotkania będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00.

6. Wizyta będzie trwała nie dłużej niż jedną godzinę.

7. Pomoc techniczna: Kierownik Działu Administracyjno- Technicznego Łukasz Sadowski.

 

PRACE SPOŁECZNE

Prace społeczne w ramach kary ograniczenia wolności od 23 września 2020 r. zostają wstrzymane do odwołania.

 

PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIAT, ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

Do czasu trwania stanu epidemii w Polsce, odwołuje się i wstrzymuje możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych. Nie będą organizowane zajęcia integracyjne oraz wizyty dzieci i młodzieży.

 

Świecenie dla milionów - logo

Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku solidarny z #17milionów. DPS "Leśna Oaza" w Słupsku przyłączył się do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #17milionów  dedykowanej osobom cierpiącym na mózgowe porażenie dziecięce. 06 października 2020 w Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.