Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

KOSZT ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W PLACÓCE

Zarządzenie nr 118/ZISS/2022 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia w 2022 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku przy ulicy Leśnej 8

 

Zarządzenie nr 115/ZiSS/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia w 2021 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8

 

Zarządzenie Nr 116/ZiSS/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia w 2020 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańna w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8

 

Zarządzenie Nr 76/ZiSS/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańna w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8

 

Zarządzenie Nr 91/ZiSS/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańna w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8

 

Zarządzenie Nr 76/ZiSS/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia w 2017 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańna w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8

 

Zarządzenie Nr 50/ZiSS/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia w 2015 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańna w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.

 

Zarządzenie Nr 57/ZiSS/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia w 2014 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańna w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.

 

Zarządzenie Nr 173/ZiSS/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia w 2013 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.

 

Zarządzenie Nr 45/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.

 

Zarządzenie Nr 167/ZiSS/2009 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia w 2009 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku przy ul. Leśnej 8.

 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej