Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych z podziałem na części do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza ” w Słupsku

 

W dniu 10 lipca 2009 r. wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 97719-2009 z dnia 23.06.2009 r. o wartości poniżej 206 000 euro.

 

1/ Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę dla kryterium wybory ofert jakim była cena – 100 %.

Oferta wybrana dla poszczególnych części dostaw:

  1. 1. część 1 – dostawa wędlin: OFERTA NR 2

            Przetwórstwo Mięsne JH Sp.z o.o.

Władysław Chylewski

ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert -100% cena

  1. 2. część 2 – dostawa mięsa: OFERTA NR 2

            Przetwórstwo Mięsne JH Sp.z o.o.

Władysław Chylewski

ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert -100% cena

  1. 3. część 3 – dostawa drobiu: OFERTA NR 2

Przetwórstwo Mięsne JH Sp.z o.o.

Władysław Chylewski

ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg

           Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert

           -100% cena

 

2/ W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość pkt wg

kryterium ocen

(cena 100%)

1.

Hurtownia Art. Spożywczych,,AGAWA”

ul. Chmieleńska 61, 83-300 Kartuzy

Oddział: ul. Gdańska 36, 84-300 Lębork

Część 1 - 99,87 pkt

 

2.

Przetwórstwo Mięsne JH Sp.z o.o.

Władysław Chylewski

ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg

Część 1 - 100 pkt

Część 2 - 100 pkt

Część 3 - 100 pkt

 

3/ Na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4/ Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone żadne oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.