Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych

z podziałem na części do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza ” w Słupsku .

W dniu 20 października 2009 r. wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 176181-2009 z dnia 12.10.2009 r. o wartości poniżej 206 000 euro ( nr sprawy SŻ-341-II/09 ).

1/ Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę dla kryterium wyboru ofert jakim była cena – 100 %.

Oferta wybrana

1. część 1 :OFERTA NR 2 – dostawa owoców , warzyw i podobnych produktów
>> SEZAM<<

Teodozja Dąbrowska

76-200 Słupsk, ul.Kaszubska 20

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert -100% cena

  1. część 2 :OFERTA NR 1 – dostawa przetworzonych owoców i warzyw

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza

Trynieccy ,,Serkol” s.j.

76-200 Słupsk, ul.Poznańska 42

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert -100% cena

  1. część 3 :OFERTA NR 3 – dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich
    i ciastkarskich

,,Społem”

Powszechna Spółdzielnia Spożywców

76-100 Sławno, Pl.Ks.Kard. Wyszyńskiego 4

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert -100% cena

4. część 4 :OFERTA NR 1 – dostawa różnych produktów spożywczych

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza

Trynieccy ,,Serkol” s.j.

76-200 Słupsk, ul.Poznańska 42

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert -100% cena

2/ W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium ocen

( cena 100%)

1.

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza

Trynieccy ,,Serkol” s.j.

76-200 Słupsk, ul.Poznańska 42

cz.2 – 100 pkt

cz.4 – 100 pkt

2.

>> SEZAM<<

Teodozja Dąbrowska

76-200 Słupsk, ul.Kaszubska 20

cz.1 – 100 pkt

3.

,,Społem”

Powszechna Spółdzielnia Spożywców

76-100 Sławno, Pl.Ks.Kard. Wyszyńskiego 4

cz.3 – 100 pkt

4.

PIEKARNIA- CUKIERNIA

Klassa Sp.J.

76-230 Potęgowo, ul.Szkolna 11

cz.3 – 73,90 pkt

3/ Na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4/ Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone żadne oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu .