Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2020-09-23 10:53:05AKTUALNOŚCISadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-22 13:39:01AKTUALNOŚCISadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-22 13:36:30AKTUALNOŚCISadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-22 13:35:05AKTUALNOŚCISadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:19:51DOKUMENTACJA I PRZEBIEG KONTROLISadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:19:08DOKUMENTACJA I PRZEBIEG KONTROLISadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:19:07DOKUMENTACJA I PRZEBIEG KONTROLISadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:09:40Ochrona danych osobowychSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:09:23Ochrona danych osobowychSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:09:18Ochrona danych osobowychSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:06:32PRZEBIEG I DOKUMENTACJA NABORUSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:06:29PRZEBIEG I DOKUMENTACJA NABORUSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:04:01NABÓR PRACOWNIKÓWSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:02:59ŻYCIE W DOMUSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:00:45ZASADY PRZYJĘCIA DO DPSSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 14:00:33ZASADY PRZYJĘCIA DO DPSSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:57:28ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT Sadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:57:26ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT Sadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:53:36ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT Sadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:53:22ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT Sadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:49:31SPRZEDAŻ MAJĄTKUSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:49:15OGŁOSZENIA O PRZETARGACHSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:49:03MASA SPADKOWA MIESZKAŃCÓWSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:47:52SPRZEDAŻ MAJĄTKU ARCHIWUMSadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu
2020-09-11 13:42:41ZARZĄDZENIA DYREKTORASadowski ŁukaszAktualizacja dokumentu