Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) postępowanie na  roboty budowlane dotyczące wykonania zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

Do siedziby Zamawiającego do dnia 29.04.2011 r. do godz. 10.00 wpłynęły cztery oferty na na  roboty budowlane dotyczące wykonania zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku.

 

Oferta nr 1:

Firma Handlowa ARTMED Sp. Jawna, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3 – kwota 289.900,00 zł

 

Oferta nr 2

RS Technika Ireneusz Rafalik, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Kalinowo 86- kwota 366.233,90 zł

 

Oferta nr 3

P.U.H. „WIWRA” Władysław Pilawa, ul. Niedziałkowskiego 8c, 80-299 Gdańsk – kwota 278.725,36 zł

 

Oferta nr 4

MASTERLIFT Sp. z o.o., ul Sozopolska 1/103, 02-758 Warszawa – kwota 389.876,78 zł

 

Na dzień oceny ofert Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia kwotę 240.000,00 zł.

 

Wszystkie oferty nie spełniały wymogów formalnych stawianych przez Zamawiającego na tym etapie postępowania.

 

Na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający na dzień oceny ofert nie mógł zwiększyć wartości Zamówienia. Ponadto, Oferta nr 2 zawierała podatek VAT w wysokości 23 % przy obowiązującym 8 % podatku VAT dla Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany został do podania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie może narzucić Wykonawcy podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzeczeniami wyroków Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.