Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, że prowadzone na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz.177 ze zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) postępowanie na udzielenie zamówienia dodatkowego dotyczącego wymiany rynien w ramach modernizacji dachu budynku administracyjnego zostało rozstrzygnięte i podpisano umowę na prace dodatkowe.

 

Umowę podpisano z dotychczasowym wykonawcą:

 

PUH „EXPERT” Marcin Mikołajczuk

ul. Sportowa 41a, 76-200 Słupsk

 

Kwota, za jaką Wykonawca zamierza wykonać prace dodatkowe, to 1.504,17 zł.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W trakcie realizacji robót budowlano – remontowych okazało się, że część rynien jest uszkodzona i nie nadaje się do ponownego osadzenia. W celu dalszej realizacji prac, należy wymienić 16,8 m rynien oraz wykonać lutowanie nowych rynien.

Podczas sporządzania kosztorysu, oraz podpisania umowy nie można było przewidzieć, że część rynien jest uszkodzona i dziurawa. Dopiero po rozstawieniu rusztowania, okazało się, że do wymiany nadaje się 16,8 m rynien. W celu realizacji prac oraz zakończenia umowy należy wykonać prace dodatkowe.

 

Uzasadnienie prawne: 

Zamówienie z wolnej ręki art. 67 pkt.1 lit. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych- udzielenie zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.