Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych z podziałem na części do Domu Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza” w Słupsku.

 

W dniu 12.04.2010r. wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP nr ogłoszenia BZP- 92694-2010 z dnia 02.04.2010r. o wartości poniżej 206 000 euro.

 

1/ Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę dla kryterium wybory ofert jakim była cena – 100 %.

Oferta wybrana dla poszczególnych części dostaw:

1. część 1: OFERTA NR 6 – dostawa wędlin

HURTOWNIA WĘDLIN, MIĘSA I DROBIU

>>MEAT-POL<< Jarosław Żuk

76-200 Słupsk, ul.Poznańska 42

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert - 100% cena.

2. część 2: OFERTA NR 5 – dostawa mięsa

Przetwórstwo Mięsne JH Sp.z o.o.

Władysław Chylewski

ul.Witkowice 1 , 78-100 Kołobrzeg

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert - 100% cena.

3. część 3: OFERTA NR 6 – dostawa drobiu

HURTOWNIA WĘDLIN, MIĘSA I DROBIU

>>MEAT-POL<< Jarosław Żuk

76-200 Słupsk, ul.Poznańska 42

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert - 100% cena.

4. część 4: OFERTA NR 4 – dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów

>>SEZAM<<

Teodozja Dąbrowska

76-200 Słupsk, Kaszubska 20

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert - 100% cena.

5. część 5: OFERTA NR 2 – dostawa produktów mleczarskich

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza

Trynieccy ,,Serkol” s.j.

76-200 Słupsk, ul.Poznańska 42

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert - 100% cena.

6. część 6: OFERTA NR 3 – dostawa jaj

GOSPODARSTWO ROLNE FERMA DROBIU

Dorota Śmietana-Bołwako

76-200 Słupsk, Wrzeście 55

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert - 100% cena.

2/ W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto
na poszczególne częśći zamówienia

Ilość pkt
wg kryterium ocen

( cena 100%)

1

USŁUGI HANDLOWO-MARKETINGOWE

Jarosław Majer

81-462 Gdynia, ul.Powstania Śląskiego 29

część 6

4573,20 zł

część 6 - 94,59

2

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza

Trynieccy ,,Serkol” s.j.

76-200 Słupsk, ul.Poznańska 42

część 5

64747,84 zł

część 5 – 100,00

3

GOSPODARSTWO ROLNE FERMA DROBIU

Dorota Śmietana-Bołwako

76-200 Słupsk, Wrzeście 55

część 6

4326,00 zł

część 6 – 100,00

4

>>SEZAM<<

Teodozja Dąbrowska

76-200 Słupsk, Kaszubska 20

część 4

47072,00 zł

część 4 – 100,00

5

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE

JCH Sp. z o.o

78-100 Kołobrzeg, ul.Witkowice 1

 

część 1 - 48931,05 zł

część 2 - 25724,90 zł

część 3 - 18732,61 zł

część 1 – 97,31

część 2 – 100,00

część 3 – 91,41

6

HURTOWNIA WĘDLIN, MIĘSA
I DROBIU

>>MEAT-POL<< Jarosław Żuk

76-200 Słupsk, ul.Poznańska 42

część 1 - 47568,39 zł

część 2 - 27389,49 zł

część 3 - 17123,30 zł

część 1 – 100,00

część 2 – 93,92

część 3 – 100,00

 

3/ Na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4/ Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.