Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Serdecznie witamy na internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku.

 

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku funkcjonuje jako jednostka budżetowa  i organizacyjna Miasta Słupska. jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Działa na terenie Miasta Słupska od roku 1954. Celem jednostki jest zapewnienie przebywającym w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, pomoc w pokonywaniu problemów dnia codziennego i podtrzymanie aktywności życiowej.

 

Budynek usytuowany jest w otoczeniu pięknego parku, gdzie wyznaczone są miejsca spacerowe oraz „ścieżka zdrowia”. W 43 pokojach jedno, dwu i trzyosobowych mieszka 86 osób. Pokoje wyposażone są w wygodne łóżka, szafki, telewizory, radia oraz szafy odzieżowe. Mieszkańcy mają też własne sprzęty, które stwarzają indywidualny charakter poszczególnych pokoi. Do dyspozycji pensjonariuszy jest świetlica, stołówka, pokoje dziennego pobytu, czytelnia, pomieszczenie do rehabilitacji i terapii, gabinet medycznej pomocy doraźnej, w którym usługi świadczą: lekarz internista, diabetolog i psychiatra.

 

W strukturze zatrudnienia pracowników DPS wyróżnia się: dział administracyjno - techniczny, sekcję żywienia, sekcję finansowo - księgową oraz dział opiekuńczo terapuetyczny, w skład którego wchodzą specjaliści różnych dziedzin tj. opiekunowie, pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej, technik fizykoterapii i terapeuta.

 

Staraniem całego personelu jest stwarzanie naszym mieszkańcom warunków zbliżonych do domowych. Służy temu wiele form terapii i uczestnictwa w życiu Domu. Bogata oferta imprez kulturalnych organizowanych przez Dom pozwala mieszkańcom przyjemnie spędzać czas.

 

W ramach działalności DPS realizowane są:

 • Wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • Wyjazdy do kina i teatru
 • Występy zespołów artystycznych
 • Ogniska z pieczeniem kiełbasek
 • Kawiarenki okolicznościowe
 • Spotkania ze środowiskiem artystycznym, kombatantami i in.
 • Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka
 • Uroczyste obchody świąt 
 • Festyn Integracyjny Domów Pomocy Społecznej woj. pomorskiego
 • Uroczyste obchody i wspólna zabawa z okazji Dnia Seniora
 • Zabawa i wróżby Andrzejkowe
 • Spotkania z młodzieżą szkolną i dziećmi przedszkolnymi