Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNA OAZA"

Schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" opublikowany został w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza".