Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Na podstawie  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w BIP, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na ich pisemny wniosek.

Informacja publiczna, może być udostępniona bez wniosku, jeżeli informacja ta może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:

 

Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"

76-200 Słupsk, ul. Leśna 8

 

lub na adres e-mail: administracja@lesnaoaza.com.pl

 

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

2. Cennik udostępniania informacji publicznej.