logo bip
Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza"
Biuletyn Informacji Publicznej

znaczek

Strona główna           Praca             Przetargi           Aktualności          Rejestr zmian     

kreska
Licznik: 88921

> DPS W SŁUPSKU                                       

> PRZETARGI                                               

epuap

> O BIULETYNIE                                          

WFOS

> MIESZKAŃCY DPS                                    

> AKTUALNOŚCI                                          

> NABÓR PRACOWNIKÓW                         

> KONTROLE ZEWNĘTRZNE                      

Instrukcja obsługi BIP

Kontakt

LOGO TĘCZA

Dom Pomocy Społecznej
"Leśna Oaza"


ul. Leśna 8
76-200 Słupsk
 

tel. (59) 842-72-09
fax (59) 841-88-51

NIP: 839-22-08-690
REGON 001005206

www.lesnaoaza.com.pl

dps@lesnaoaza.com.pl

Godziny pracy:
placówka całodobowa
 

godziny pracy urzędników
7.30 - 15.30
poniedziałek - piątek
załatwianie spraw

7.30 - 15.30
poniedziałek - piątek

REDAKTOR STRONY BIP
Łukasz Sadowski 
administracja@lesnaoaza.com.pl
ul.Leśna 8, 76-200 Słupsk 
tel. 59 8418870, fax 59 8418851

SPIS PROCEDUR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „LEŚNA OAZA”

Procedury finansowe:

1. Procedura postępowania z depozytami mieszkańców PSF/01/12

Procedury organizacyjne:

1. Procedura skarg i wniosków KA/01/12

Procedury żywieniowe:

1. Procedura żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" PSŻ/01/12

2. Procedura weryfikacji systemu HACCP w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku PSŻ/02/12

Procedury administracyjne:

1. Procedura postępowania na wypadek pożaru PA/01/09

2. Procedura zasad postępowania z odpadami, sposób magazynowania, utylizacji i recyklingu. Procedura postępowania z odpadami organicznymi oraz wycofania z obrotu partii żywności PA/02/09

3. Procedura monitoringu jakości wody oraz postępowania na wypadek awarii sieci wodociągowej PA/03/09

4. Procedura postępowania w przypadku wypadków pracowników PA/04/09

5. Procedura postępowania w przypadku wypadków mieszkańców PA/05/10

6. Procedura utrzymania czystości i porządku PA/06/10

7. Procedura udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro PA/14/14

8. Procedura realizacji zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" PA/08/12

9. Procedura oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy PA/09/12

10. Procedura zgłaszania awarii i uszkodzeń w Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" PA/10/12

11. Procedura gospodarowania samochodami służbowymi Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" PA/11/12

12. Procedura trybu pracy Komisji Przetargowej PA/12/12

13. Procedura spójnej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy PA/13/12

14. Procedura korzystania z roweru służbowego PA/15/15

Procedury socjalno – bytowe:

1. Odwiedziny mieszkańca PS/2/12

2. Postępowanie w przypadku nieobecności mieszkańca w DPS PS/3/12

3. Postępowania w przypadku zasiedlenia zwolnionego pokoju jednoosobowego PS/4/12

4. Postępowania wobec osób naruszających porządek i spokój PS/6/12

5. Przyjmowania mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza” w Słupsku PS/7/12 (pobierz plik pdf-59,4kB)

6. Rezygnacji mieszkańca z pobytu w Domu Pomocy Społecznej PS/8/12

7. W przypadku niepowiadomienia o opuszczeniu domu przez mieszkańca na okres dłuższy niż 24 godziny PS/9/12

8. W przypadku opuszczenia Domu Pomocy Społecznej przez mieszkańca wbrew ocenie personelu opiekuńczego PS/10/12

9. Podtrzymywania więzi z rodziną mieszkańca PS/11/12

10. Ubezwłasnowolnienia mieszkańca Domu Pomocy Społecznej PS/12/12

11. Dokonywania zakupów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" PS/13/12

12. Postępowanie wobec mieszkańców nadużywających alkohol w DPS "Leśna Oaza" w Słupsku PS/14/12

13. Umierania i zgonu PS/15/12

14. Rozwiązywania konfliktów mieszkańców PS/16/12

15. Wewnętrzny system raportowania przypadków agresji mieszkańca PS/17/12

16. Zmiana pokoju mieszkańcowi PS/18/12

Procedury medyczne:

1. Higieniczne mycie rąk POT/1/12

2. Postępowanie ochronne pracowników mających kontakt ze środkami dezynfekcyjnymi i odkażającymi POT/2/12

3. Dezynfekcja, mycie narzędzi i sprzętu medycznego POT/3/12

4. Zasady postępowania z zużytym sprzętem i materiałami jednorazowego użytku POT/4/12

5. Postępowanie po ekspozycji na krew i IPIM POT/5/12

6. Postępowanie z bielizną DPS-u POT/6/12

7. Rozkładanie leków POT/7/12

8. Doustne podawanie leków POT/8/12

9. Iniekcje domięśniowe POT/9/12

10. Iniekcje podskórne POT/10/12

11. Karmienie chorego przez zgłębnik żołądkowy POT/11/12

12. Zakładanie zgłębnika do żołądka POT/12/12

13. Toaleta mieszkańca POT/13/12

14. Toaleta jamy ustnej POT/14/12

15. Pielęgnacja unieruchomionego POT/15/12

16. Pielęgnacja pacjenta z cukrzycą (Stopa cukrzycowa) POT/16/12

17. Pielęgnacja krocza POT/17/12

18. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi POT/18/12

19. Kąpiel całego ciała POT/19/12

20. Toaleta przeciwodleżynowa POT/20/12

21. Zakładanie i zmiana pampersów POT/21/12

22. Przyjęcie do DPS POT/22/12

23. Wyprowadzanie mieszkańca na zewnątrz budynku POT/23/12

24. Ćwiczenia bierne POT/24/12

25. Ćwiczenia czynne POT/25/12

26. Ćwiczenia bierne redresyjne POT/26/12

27. Ćwiczenia oddechowe POT/27/12

28. Gimnastyka ogólno-kondycyjna POT/28/12

29. Nauka chodzenia POT/29/12

30. Lampa sollux POT/30/12

31. Jontofereza POT/31/12

32. Diadynamik POT/32/12

33. Terapuls POT/33/12

34. Masaż leczniczy POT/34/12

35. Postępowanie z mieszkańcem agresywnym POT/35/12

36. Higiena osobista i wygląd zewnętrzny mieszkańców POT/36/12

37. Posznowania godności i wolności mieszkańców POT/37/12

38. Zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu do gabinetu Medycznej Pomocy Doraźnej POT/38/12

39. Aktywizacja ruchowa mieszkańców POT/39/12

40. Zasady pełnienia dyżuru nocnego POT/40/14

41. Kontroli wewnętrznej POT/41/14

42. Zasady postępowania z mieszkańcami wobec których zastosowano przymus bezpośredni POT/42/15

 

Wszystkie procedury znajdują się w placówce.


Wersja do druku


Liczba odsłon:  8760

Treść wytworzył(a): Łukasz Sadowski, 2015-03-31 10:15:00

Treść wprowadził(a):  Łukasz Sadowski, 2015-03-31 12:22:36

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2015-01-16 13:13:47

pasekpasekpasekpasek